Privacy verklaring

Kijk en Leef kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de websites en/of diensten van Kijk en Leef, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de websites aan Kijk en Leef verstrekt. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw straat- en huisnummer
  • Uw postcode- en plaatsnaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Doelen van de verwerking

Chantal ter Maat/ Kijk en Leef verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Kijk en Leef uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van lezingen, workshops of behandelingen.

Bewaartermijn

Kijk en Leef bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Kijk en Leef verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken of opslaan (zoals accountant of hosting) hebben we een verwerkersovereenkomst om privacy en veiligheid te garanderen

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van Kijk en Leef worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de websites. Kijk en Leef gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt of openbaar gemaakt.

Google Analytics 

Kijk en Leef maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt geanonimiseerd overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Chantal ter Maat/ Kijk en Leef te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Deze gegevens kunnen tot 50 maanden bewaard blijven en worden hierna automatisch vernietigd.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Touch of Matrix heeft hier geen invloed op. Chantal ter Maat/ Kijk en Leef heeft Google geen toestemming gegeven om verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons sturen via onderstaande gegevens. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Kijk en Leef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kijk en Leef maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Kijk en Leef verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via mail@chantaltermaat.nl. 

Kijk en Leef  is als volgt te bereiken:

Praktijkadres:

Lentfersweg 16

7461 EL Rijssen

0031 (0)6 2816 1147

wij prefereren contact via: info@kijkenleef.nl